Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI – 81/07

w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
Uchwała Nr XI – 81/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18 września 2007 r.


w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1.
Z dniem 18.09.2007 r. powołuje się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu o statusie dziennego ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – upośledzonych umysłowo, zwany dalej „Domem”.

§ 2.
Siedziba Domu znajduje się w Tłuszczu przy ul.Szkolnej 4.

§ 3.
Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako jednostka budżetowa.

§ 4.
Środki na prowadzenie Domu zapewnia budżet państwa.

§ 5.
Dom działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.
Wyposażenie Domu w mienie nastąpi po przekazaniu środków finansowych przez Wojewodę Mazowieckiego.

§ 7.
Organizację i zasady funkcjonowania Domu szczegółowo określi regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§ 8.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Edward Olszowy

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 16.10.2007 r., godz. 13.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.10.2007 r., godz. 13.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2482 razy.