Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr X – 74/07

w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006–2013.
Uchwała Nr X – 74/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r.


w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006–2013Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się doraźną Komisję ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego, zwaną dalej Komisją.

§ 2.

Przedmiotem działania Komisji jest opiniowanie i rekomendowanie Radzie Powiatu Wołomińskiego kolejnych weryfikacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego dokonywanych przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego.
2. Komisje Rady Powiatu Wołomińskiego wyznaczają ze swoich składów po jednej osobie do udziału w pracach Komisji.

§ 4.

Skład osobowy Komisji określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 5.

W posiedzeniach Komisji mogą brać udział wyznaczeni przez Starostę pracownicy oraz inne osoby zaproszone przez Komisję - bez prawa głosu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.56
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.04.2013 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.04.2013 r., godz. 10.42Małgorzata JeznachEdycja strony
05.04.2013 r., godz. 10.37Małgorzata JeznachEdycja strony
05.04.2013 r., godz. 10.34Małgorzata JeznachEdycja strony
05.04.2013 r., godz. 10.32Małgorzata JeznachEdycja strony
05.04.2013 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachUsunięcie powiązania strony z linkiem
05.04.2013 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachPowiązanie strony z linkiem
19.09.2007 r., godz. 10.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2653 razy.