Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Sesja X

Z dnia 28.08.2007r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr X – 68/07
  w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3.
 • Uchwała Nr X - 69/07
  w sprawie:zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
 • Uchwała Nr X – 70/07
  w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii
 • Uchwała Nr X – 71/07
  w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
 • Uchwała Nr X - 72/07
  w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
 • Uchwała Nr X – 73/07
  w sprawie: procedury przygotowania i uchwalania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 • Uchwała Nr X – 74/07
  w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006–2013.
 • Uchwała Nr X – 75/07
  w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego opracowania samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
 • Uchwała Nr X – 76/07
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G. S. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
 • Uchwała Nr X – 77/07
  w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana P. L. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.09.2007 r., godz. 10.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2007 r., godz. 10.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4417 razy.