Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wodnoprawne na wniosek Zakładu Przetwórstwa Warzyw BONA-AGRA Sp. z o.o.,

postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego piętra wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie zakładu w Nadmie.
Wołomin, dnia 24.08.2007r.
WOS-6223-8/2204/07Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 Kpa.,zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek, z dnia 14.08.2007r., Zakładu Przetwórstwa Warzyw BONA-AGRA Sp. z o.o.,
05-261 Marki, Nadma, ul. Szkolna 11, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego piętra wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie zakładu w Nadmie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego za


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.09.2007 r., godz. 08.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.09.2007 r., godz. 08.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2007 r., godz. 08.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1337 razy.