Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miejskiego w Wołominie

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miejskiego w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulicy Sikorskiego i ulicy Wileńskiej w Wołominie,
Starosta Wołomiński, stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), a także art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),

w związku postępowaniem wszczętym na wniosek z dnia 28.05.2007r., znak: RO.7624-9/07, Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, dotyczący uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania ulicy Sikorskiego i ulicy Wileńskiej w Wołominie,

informuję,

że postanowieniem nr 194/07 z dnia 13 czerwca 2007r., WOS - 7633 – 141/1371/07

Starosta Wołomiński uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia, na etapie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.
Przed wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Wołomina uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Starostą Wołomińskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2007 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2007 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2007 r., godz. 09.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1248 razy.