Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Burmistrza Miasta Marki

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Burmistrza Miasta Marki , 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu Ø 600mm z klapą zwrotną, o długości 5mb, zlokalizowanego na ujściu do rzeki Czarnej, rowu melioracyjnego komunalnego oznaczonego symbolem R – 2, stanowiącego działkę nr ew. 115 w obrębie 1 – 01, w Markach.
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 art. 61 Kpa.,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek, z dnia 31.07.2007r., Burmistrza Miasta Marki , 05-270 Marki, al. J. Piłsudskiego 95, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu Ø 600mm z klapą zwrotną, o długości 5mb, zlokalizowanego na ujściu do rzeki Czarnej, rowu melioracyjnego komunalnego oznaczonego symbolem R – 2, stanowiącego działkę nr ew. 115 w obrębie 1 – 01, w Markach.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.08.2007 r., godz. 13.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.08.2007 r., godz. 13.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.08.2007 r., godz. 13.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1371 razy.