Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosekPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Graniczna 1, 05-200 Wołomin

postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kolektorów sanitarnych „F” i „F-1” na terenie Wołomina.
WOS-6227-23/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 art. 61 Kpa.,


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek, z dnia 06.06.2007r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul.Graniczna 1, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych, w związku z budową kolektorów sanitarnych „F” i „F-1” na terenie Wołomina.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2007 r., godz. 15.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1300 razy.