Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek., Pana Mariusza Łukasiewicza, Kazimierza Rutkowskiego, Henryka Witt oraz Pani Agnieszki Katarzyny Prahm,

Postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego „rów Wołomiński” na terenie działek o nr ew. 164/11, 164/12, 164/13 i 164/14 obręb 36 w Wołominie.
WOS-6227-28/07Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz zgodnie z art. 49 art. 61 Kpa.,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek, z dnia 28.06.2007r., Pana Mariusza Łukasiewicza, Kazimierza Rutkowskiego, Henryka Witt oraz Pani Agnieszki Katarzyny Prahm, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowę rowu melioracyjnego „rów Wołomiński” na terenie działek o nr ew. 164/11, 164/12, 164/13 i 164/14 obręb 36 w Wołominie.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.07.2007 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2007 r., godz. 15.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1459 razy.