Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX – 64/07

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX – 337/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul. Załuskiego w Kobyłce.
Uchwała Nr IX – 64/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 czerwca 2007 r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX – 337/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul. Załuskiego w Kobyłce.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 z póź. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr XXXIX – 337/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul. Załuskiego w Kobyłce, wprowadza się zmianę polegającą na tym, że w §1dodaje się zdanie czwarte następującej treści: „Zamiana nieruchomości nastąpi bez dopłat.”

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 28.06.2007 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2007 r., godz. 11.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2553 razy.