Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII – 58/07

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani J. K., Pana G. K. oraz Pana L. K. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr VIII – 58/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. K., Pana G. K. oraz Pana L. K. na Starostę Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uznaje się skargę Pani J. K., Pana G. K. oraz Pana L. K. z dnia 15 grudnia 2006r. za bezzasadną.

§ 2.

Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem należy przesłać skarżącemu na adres wskazany w skardze.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 13.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2842 razy.