Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VIII-47/07

w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego położonych w mieście Radzymin
Uchwała Nr VIII – 47/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 31 maja 2007 r.w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego położonych w mieście Radzymin

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na zakup do zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego:
a) własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 99/34 z obrębu 3-03 położonej w mieście Radzymin o powierzchni 0,7041 ha oraz obciążenie tej nieruchomości służebnością gruntową prawem przejazdu i przechodu na rzecz nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 99/33 z obrębu 3-03,
b) udziału w 1/3 części we współwłasności nieruchomości stanowiącej działkę nr 99/39 z obrębu 3-03 położonej w mieście Radzymin o powierzchni 0,0081 ha z przeznaczeniem na cele oświatowe – funkcjonowanie Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.

§ 2.

1. Łączne koszty zakupu nieruchomości, o których mowa w § 1 nie mogą przekroczyć kwoty 2.010.000 zł.
2. Sfinansowanie zakupu nastąpi w części ze środków własnych Powiatu Wołomińskiego oraz z zaciągniętego na ten cel kredytu bankowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Zarząd Powiatu zwraca się o wyrażenie zgody na zakup nieruchomości dla Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie. Koszt zakupu to: 1.990.000 zł. oraz pozostałe koszty około 20.000 zł. (opłaty notarialne).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 12.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.06.2007 r., godz. 12.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.06.2007 r., godz. 12.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2538 razy.