Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek „ELMO – Siedlce” Sp. z o.o.

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejścia projektowanej napowietrznej linii energetycznej nad rzeką Ruda w Kukawkach
WOS-6227 – 16/07ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 25.04.2007r. firmy „ELMO – Siedlce” Sp. z o.o. Żelków Kol. ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce, występującej z upoważnienia Zakładu Energetycznego Warszawa – Teren S.A. Rejon Energetyczny Sokołów Podlaski ul. Kosowska 65, 08-300 Sokołów Podlaski, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia projektowanej napowietrznej linii energetycznej nad rzeką Ruda
w km 14+100, w miejscowości Kukawki, gmina Jadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.05.2007 r., godz. 14.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.05.2007 r., godz. 14.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.05.2007 r., godz. 14.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1476 razy.