Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek z Pana Janusza Bambot

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego „R – 24A” na terenie działek nr ew. 98/2, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, obręb 03-03, w Radzyminie przy Al. Jana Pawła II.
WOS-6227 – 12/07

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 23.03.2007r. Pana Janusza Bambot, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego „R – 24A” na terenie działek
nr ew. 98/2, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, obręb 03-03, w Radzyminie, przy Al. Jana Pawła II.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2007 r., godz. 11.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2007 r., godz. 11.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2007 r., godz. 11.09Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1502 razy.