Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy „SOBSMAK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa Jadowska 54

Postępowanie wodnoprawne na wprowadzanie przez Zakład „SOBSMAK” Sp. z o.o. w Wołominie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacji miejskiej Wołomina.
WOS-6226 –7/07

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 02.04.2007r. firmy „SOBSMAK” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie przez Zakład „SOBSMAK” Sp. z o.o. w Wołominie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacji miejskiej Wołomina.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.Otrzymuje:
1. „SOBSMAK” Sp. z o.o. ul. Szosa Jadowska 54, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
2. Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2007 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.04.2007 r., godz. 11.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2007 r., godz. 11.08Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1644 razy.