Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI-41/07

w sprawie: dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.
Uchwała Nr VI-41/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.


w sprawie: dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. e) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz., 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie” do kwoty 140.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz na wystawienie weksla „in blanco” i podpisanie deklaracji do weksla dla zabezpieczenia roszczeń dotyczących zwrotu wymienionych środków na zasadach określonych w umowie.
2. Realizacja zobowiązania, o którym mowa w §7 ust. 6 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006r., w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134, poz. 944 z późn. zm.) następować będzie z dochodów bieżących Powiatu.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2007 r., godz. 10.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2646 razy.