Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI–40/07

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr VI–40/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.


w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 39 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zatwierdza się zmiany w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przyjęte uchwałą Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie
Nr 1/2007 z dnia 23 marca 2007 r.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2007 r., godz. 10.02Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2630 razy.