Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VI–37/07

w sprawie: wskazania Członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z którym nastąpi nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru.
Uchwała Nr VI–37/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.w sprawie: wskazania Członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z którym nastąpi nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru.


Na podstawie art. 2 pkt 1 lit. „b” ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego ze zmianami wynikającymi z: uchwały Nr XV-118/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 stycznia 2005r., uchwały Nr XXXVI-294/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 czerwca 2006r., uchwały Nr III-20/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2006r., uchwały Nr V-31/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 lutego 2007r. Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Na wniosek Starosty wskazuje się Pana Marka Łukasza Szafrańskiego jako Członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego wybranego ze składu Rady Powiatu, z którym nastąpi nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 52 ust. 5 Statutu Powiatu Wołomińskiego nawiązanie stosunku pracy z członkiem zarządu wybranym spośród składu rady może nastąpić jeżeli rada powiatu, na wniosek starosty, wskaże taką osobę. Z powyższego wynika zasadność podjęcia niniejszej uchwały.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 09.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 09.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2007 r., godz. 09.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2708 razy.