Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V–36/07

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2006.
Uchwała Nr VI-36/2007
Rada Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 marca 2007 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2006.


Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2080) uchwala się, co następuje:

§1

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów został ustanowiony ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów dla celów ochrony interesów prawnych i ekonomicznych konsumentów a także do pomocy w egzekwowaniu należnych praw oraz do kształtowania i rozpowszechniania świadomości obywateli z zakresu spraw konsumenckich.

Stanowisko Rzecznika została tą ustawą umieszczone w strukturze samorządu powiatowego i osoba - tę funkcję sprawująca, jest pracownikiem urzędu starostwa powiatowego. Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXIX-240/05 z dnia 25 października 2005r. na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów – z dniem urzędowania od 2 listopada 2006r. – powołana została Iwona Truszkowska.

Art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy zobowiązuje Rzecznika do składania corocznego sprawozdania z wykonywanych zadań. Sprawozdanie to podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu, która to dokonuje aktu powołania.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 09.44
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.04.2007 r., godz. 09.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.04.2007 r., godz. 09.44Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2642 razy.