Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki, z terenu miasta Radzymin.
WOS-6225 – 5/07


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 07.03.2007r. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin,
Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki, z terenu miasta Radzymin, poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje:
1. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2007 r., godz. 10.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1542 razy.