Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy „REBUD” Sp. z o.o. w Wołominie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków deszczowych do rowu D oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego D, a następnie do rzeki Długiejz terenu działki położonej w Kobyłce.
WOS-6227 –7/07


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 19.03.2007r. firmy „REBUD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wileńskiej 41, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków deszczowych do rowu D oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego D, a następnie do rzeki Długiej w km 13+650, z terenu działki nr ew. 63, obręb 36 położonej w Kobyłce, przy ul. Nadarzyńskiej.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.Otrzymuje:
1. „REBUD” Sp. z o.o. ul. Wileńska 41, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wprowadzania ścieków deszczowych do rowu,
2. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 10.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.04.2007 r., godz. 10.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.04.2007 r., godz. 10.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1456 razy.