Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek PHU „EL–TRANS” ul. Weteranów 100

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+150, z terenu zakładu „EL–TRANS” w Radzyminie przy ul. Weteranów 100.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 14.02.2007r. PHU „EL – TRANS” ul. Weteranów 100, 05-250 Radzymin, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+150, z terenu zakładu „EL – TRANS” w Radzyminie, przy ul. Weteranów 100.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. „EL-TRANS” Elżbieta Sierocka ul. Weteranów 100, 05-250 Radzymin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu wprowadzania ścieków do środowiska,
2. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. Zarząd Dróg Powiatowych Starostwa Powiatu Wołomińskiego ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 10.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1580 razy.