Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Państwa Doroty i Leszka Józwik oraz Pani Ewy Wójcik

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym T-13 w celu uzyskania wjazdu z drogi gminnej na działki w miejscowości Kołaków, gmina Dąbrówka.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 22.02.2007r. Państwa Doroty i Leszka Józwik oraz Pani Ewy Wójcik, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie melioracyjnym T-13 (działki nr ew. 520/3 i 520/4), w celu uzyskania wjazdu z drogi gminnej na działki nr ew. 519/5, 519/6, 520/2, 520/3 i 520/4 w miejscowości Kołaków, gmina Dąbrówka.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 10.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 13.03.2007 r., godz. 10.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.03.2007 r., godz. 10.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1765 razy.