Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 30/07

w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
Uchwała Nr V – 30/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i § 9 ust. 3 Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie (tj. uchwała Nr II-110/2006 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.09.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Z dniem 19 marca 2007 r. powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie w składzie:

Przewodniczący:
Maciej Urmanowski

Członkowie:
1. Stanisława Dutkiewicz
2. Agnieszka Gryglas
3. Jerzy Mikulski
4. Robert Perkowski
5. Irena Pergoł
6. Kazimierz Rakowski
7. Robert Roguski
8. Andrzej Siarna
9. Bożena Sobkowiak
10. Hanna Szyszkowska
11. Krzysztof Strzałkowski
12. Bożena Tymińska
13. Janusz Werczyński

Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego:
Marek Szafrański§ 2

Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej SZPZOZ w Wołominie zwołuje się na dzień 23.03.2007 r.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2007 r., godz. 11.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3660 razy.