Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 25/07

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 9/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr IV – 25/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 stycznia 2007 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 9/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 16 ust. 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z § 34, § 37 ust. 3 oraz § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV–247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr II – 8/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W § 1 Uchwały Nr II – 9/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, skreśla się pkt 5 w brzmieniu: „5. Andrzej Siarna”, dodaje się pkt 5 o brzmieniu: „5. Elżbieta Główka”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.47
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2007 r., godz. 14.47Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2325 razy.