Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV – 24/07

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 12/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnej za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr IV – 24/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 23 stycznia 2007 r.w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 12/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnej za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 37 ust. 3 Statutu Powiatu Wołomińskiego, Uchwała Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.04.2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2002 r. Nr 144 poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr II – 12/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r., części dotyczącej Komisji Stałej – Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, skreśla się pkt 4 w brzmieniu: „4. Andrzej Siarna”, dodaje się pkt 4 o brzmieniu: „4. Elżbieta Główka”.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.03.2007 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.03.2007 r., godz. 14.46Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2325 razy.