Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy COR – MEG Sp. z o.o. w Warszawie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek nr ew. 30 i 31, obręb 3-28 w Ząbkach.
WOS-6225 – 3/07


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 07.02.2007r. firmy COR – MEG Sp. z o.o.
ul. Marymoncka 137/139 lok. 58, 01-946 Warszawa, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek nr ew. 30 i 31, obręb 3-28 w Ząbkach, przy ul. Andersena, na których projektowany jest budynek wielorodzinny.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 19.02.2007 r., godz. 15.48
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 19.02.2007 r., godz. 15.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.02.2007 r., godz. 15.48Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1570 razy.