Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Artura Zorskiego

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 5,5 m, wraz z dwoma przyczółkami żelbetowymi na rowie melioracyjnym komunalnym w ul. Kordeckiego w Markach.
Wołomin dn. 14.02.2007r.

WOS-6227 – 4/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 10.01.2007r. Pana Artura Zorskiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 5,5 m, wraz z dwoma przyczółkami żelbetowymi na rowie melioracyjnym komunalnym w ul. Kordeckiego, w Markach (działki nr ew. 123 obręb 05-06 i nr ew. 82, obręb 05-07).

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2007 r., godz. 12.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1512 razy.