Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy „SELBUD” Sp. z o.o.

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek nr ew. 1/6, 1/12 i 1/13, obręb 3-32 w Ząbkach.
Wołomin dn. 08.02.2007r.

WOS-6225 – 2/07

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 17.01.2007r. firmy „SELBUD” Sp. z o.o.
ul. Reymonta 29 c, lok. 6c, 05-091 Ząbki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działek nr ew. 1/6, 1/12 i 1/13, obręb 3-32 w Ząbkach, na których projektowane są dwa budynki mieszkalne wielorodzinne.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.32
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.02.2007 r., godz. 12.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.02.2007 r., godz. 12.32Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1753 razy.