Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Cegielni Radzymin

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+170, z terenu działek nr ew. 52/1 i 78/1, obręb 1-02 położonych przy ul. Weteranów 104 w Radzyminie.
WOS-6225 – 1/07

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 28.12.2006r. Cegielni Radzymin – Andrzej Karasiński, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+170, z terenu działek nr ew. 52/1 i 78/1, obręb 1-02 położonych przy ul. Weteranów 104, w Radzyminie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2007 r., godz. 15.50
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.01.2007 r., godz. 15.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.01.2007 r., godz. 15.50Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1428 razy.