Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS”

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod rzeką Fiszor
ZAWIADOMIENIE


o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 15.12.2006r. Przedsiębiorstwa Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 2, 07-400 Ostrołęka, występującego z upoważnienia Burmistrza Tłuszcza z siedzibą przy
ul. Warszawskiej 10, 05-240 Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia sieci wodociągowej pod rzeką Fiszor w miejscowości Chrzęsne, gmina Tłuszcz.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Urząd Miasta i Gminy Tłuszcz ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „ENERGAS” s.c. Paweł i Andrzej Ochenkowscy, ul. Warszawska 2, 07-400 Ostrołęka,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2006 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2006 r., godz. 10.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2006 r., godz. 10.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1705 razy.