Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Marki

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego A
ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania wodnoprawnegoNa podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 11.12.2006r. Urzędu Miasta Marki,
Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego A (doprowadzalnika), a następnie poprzez rów melioracyjny R-6 do Kanału XIX, z nawierzchni utwardzonych części ulicy Kościuszki, ulicy Sosnowej, ulicy Okólnej w Markach oraz z terenu lokalnych ulic położonych w ich obrębie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2006 r., godz. 10.38
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.12.2006 r., godz. 10.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.12.2006 r., godz. 10.38Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1679 razy.