Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Grudzień 2006

Uchwały Zarządu podjęte w grudniu 2006 r.

Podstrony:
 • Uchwała Nr III-167/2006
  w sprawie: podziału środków w ramach programu pt. "Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości" w roku szkolnym 2006/2007
 • Uchwała Nr III-168/2006
  w sprawie: określenia siedziby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2 będącego jednostką o statusie dziennego ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - upośledzonych umysłowo.
 • Uchwała Nr III-170/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań własnych.
 • Uchwała Nr III-171/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań zleconych.
 • Uchwała Nr III-101/2006
  w sprawiwe: wyrażenia opinii na temat zakupu sprzetu medycznego dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie
 • Uchwała Nr III-162/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań własnych.
 • Uchwała Nr III-163/2006
  w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egaminacyjne dla ks. Janusza Młynika - nauczyciela ubiegającego o awans na stopień naucyciela minowanego.
 • Uchwała Nr III-164/2006
  w sprawie: powołania komisji egaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminayjne dla Pani Elżbiety Krawczyk - nauczyciela ubiegającego o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr III-165/2006
  w sprawie: powołania komisji egaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pani Svitlany Ivaneyko - nauczyciela ubiegającego o awans na stopień naucyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr III-166/2006
  w sprawie: powałania kokmisji egzaminacyjnej przprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla Pana Kazimierza Bąchóra - naucyiela ubiegającego o awans na stopień naucyciela mianowanego.
 • Uchwała Nr III- 172/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań własnych.
 • Uchwała Nr III-173/2006
  w sprwie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań zleconych.
 • Uchwała Nr III-174/2006
  w sprawie: wyrażenia zgody na zakup sprzętu dla potrzeb SZPZOZ w Wołominie.
 • Uchwała Nr III-176/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotycząej zadań własnych.
 • Uchwała Nr III-178/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w częśi dotycączej zadań zleconych.
 • Uchwała Nr III-161/2006
  w sprawie: zwiększenia w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotycząej zadań zleconych.
 • Uchwała Nr III-175/2006
  w sprawie: sprostowania pomyłki w Uchwale Nr II-141/2006 Zrządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu Rodzinnego Domu Dziecka nr 2
 • Uchwała Nr III-177/2006
  w sprawie: przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2006 w części dotyczącej zadań własnych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 22.12.2006 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 22.12.2006 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2006 r., godz. 14.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4566 razy.