Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin

Postepowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania biologicznie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni KRYM w Leśniakowiźnie do rowów melioracyjnych, a następnie do rzeki Czarna Struga.
WOS-6226 – 6/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 12.12.2006r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania biologicznie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni KRYM w Leśniakowiźnie, gmina Wołomin, do rowów melioracyjnych, a następnie do rzeki Czarna Struga w km 3+200.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin – z prośbą o umieszczenie w pobliżu wprowadzania ścieków do rowu,
2. Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 22.12.2006 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 22.12.2006 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.12.2006 r., godz. 09.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1751 razy.