Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na P.H.U. „EL-TRANS” Elżbieta Sierocka

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie kanału o średnicy 600 mm na fragmencie rowu przydrożnego, nieewidencyjnego przy ul. Weteranów w Radzyminie.
WOS-6227 – 28/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 20.11.2006r. P.H.U. „EL-TRANS” Elżbieta Sierocka,
ul. Przytorowa 70, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kanału o średnicy 600 mm na fragmencie rowu przydrożnego, nieewidencyjnego przy ul. Weteranów, w Radzyminie (od hm 2+10 do 3+00) oraz wykonanie przepustu o średnicy 800 mm długości 6 m, w hm 1+28 rowu przydrożnego, nieewidencyjnego, przy ul. Weteranów, w Radzyminie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.


Otrzymuje:

1. P.H.U. „EL-TRANS” Elżbieta Sierocka ul. Przytorowa 70, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2006 r., godz. 15.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2016 razy.