Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na na wniosek Urzędu Miasta Marki

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej
WOS-6225 – 36/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 04.12.2006r. Urzędu Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w
km 6+950, z nawierzchni utwardzonych części ulicy Okólnej, ulicy Głowackiego, ulicy 11 Listopada oraz z terenu szkoły przy ul. Głowackiego, w Markach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 14.12.2006 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2006 r., godz. 15.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1737 razy.