Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek PPUH IMPERF s.c. w Wołominie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego – komunalnego G, a następnie do rzeki Czarnej z terenu działki nr ew. 6/17, obręb 10 w Wołominie.
WOS-6225 – 34/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r. poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 04.12.2006r. PPUH IMPERF s.c. z siedzibą przy
ul. Sławkowskiej 22, 05-200 Wołomin, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego – komunalnego G, a następnie do rzeki Czarnej w km 18+800, z terenu działki nr ew. 6/17, obręb 10 w Wołominie, przy ul. Łukasiewicza.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. PPUH IMPERF s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec, ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego (wylotu),
2. Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wolomin,
4. Państwo Bożena i Jerzy Szpańscy, zam. ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.12.2006 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.12.2006 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2006 r., godz. 14.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1728 razy.