Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego - komunalnego, a następnie do Kanału Sierakowskiego z ulicy Miłej oraz z terenu przyległego w Radzyminie.
WOS-6225 – 33/06


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 123, z 2006r., poz. 856, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 23.11.2006r. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin
Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego - komunalnego, a następnie do Kanału Sierakowskiego w km 7+380, z ulicy Miłej oraz z terenu przyległego (działki nr ew. 128, 63/10 i 63/21, obręb 03-04), w Radzyminie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.12.2006 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.12.2006 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.12.2006 r., godz. 14.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1676 razy.