Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy Ryńscy Development s.c. w Markach

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu “Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej – Osiedle Mickiewicza” w Markach.
WOS-6225 – 25/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 11.09.2006r. oraz z dn. 23.10.2006r. firmy Ryńscy Development s.c. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki, w skład której wchodzą następujące osoby: Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a także studni chłonnych) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu “Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej – Osiedle Mickiewicza” w Markach, położonego między ulicami Mickiewicza i Inżynierów oraz Geologów i Urbanistów, w Markach, poprzez system kanalizacji deszczowej do:
- rowu melioracyjnego A w km 0+417, a następnie poprzez kanał VI do kanału XIX,
- zbiornika retencyjno – infiltracyjnego o powierzchni dna 9,8 m x 7,8 m, głębokości 0,8 m i nachyleniu skarp 1 : 2, usytuowanego na w/w terenie,
- do dwóch studni chłonnych położonych na terenie osiedla.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje:
1. Ryńscy Development s.c. Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej,
2. Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.11.2006 r., godz. 11.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.11.2006 r., godz. 11.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2006 r., godz. 11.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2053 razy.