Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu

Postępowanie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 2 znajdujących się na terenie działki nr ew. 533/2 w miejscowości Postoliska, gmina Tłuszcz.
WOS-6223 – 6/06

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 26.10.2006r. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu, przy ul. Wiejskiej 56, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla w/w zakładu, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą ujęcia składającego się z dwóch studni nr 1 i nr 2 znajdujących się na terenie działki nr ew. 533/2 w miejscowości Postoliska, gmina Tłuszcz oraz na wprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do rowu melioracyjnego F1.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 3, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wiejska 56, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o wywieszenie w pobliżu ujęcia wód podziemnych,
2. Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
3. Gminna Spółka Wodna w Tłuszczu, ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2006 r., godz. 14.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1730 razy.