Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Marki

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 12 m, wraz z dwoma przyczółkami na rowie melioracyjnym komunalnym nr 7 w ul. Wołodyjowskiego w Markach.
WOS-6227 – 26/06

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 30.10.2006r. Urzędu Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 600 mm i długości 12 m, wraz z dwoma przyczółkami na rowie melioracyjnym komunalnym nr 7 w ul. Wołodyjowskiego w Markach (działki nr ew. 1 obręb 5-08 i nr ew. 136, obręb 5-07).

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 3, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2006 r., godz. 14.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1760 razy.