Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Zielonka

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, na terenie działki nr ew. 17, obręb 4-80-08, położonej w Zielonce.
WOS-6225 – 31/06

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r. poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 31.10.2006r. Urzędu Miasta Zielonka ul. Lipowa 5,
05-220 Zielonka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, na terenie działki nr ew. 17, obręb 4-80-08, położonej w Zielonce, przy ul. Długiej, na której zlokalizowane zostało osiedle mieszkaniowe, wraz z uwzględnieniem odprowadzania nadmiaru ścieków deszczowych z w/w terenu, do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Długiej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 7, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wodociągowo – Kanalizacyjne Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Zielonka ul. Krzywa 18, 05-220 Zielonka,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2006 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2006 r., godz. 14.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1789 razy.