Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Marcina Kołak

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie rurociągu o średnicy 600 mm o długości 87 m, w miejsce fragmentu rowu melioracyjnego C-2 na działkach nr ew. 228/4 i 227/5 w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.
WOS-6227 – 25/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 18.10.2006r. Pana Marcina Kołak, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu o średnicy 600 mm o długości 87 m, w miejsce fragmentu rowu melioracyjnego C-2 na działkach nr ew. 228/4 i 227/5 w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pan Marcin Kołak, zam. ul. Wyszyńskiego 7, bl. 2 m. 56, 05-220 Zielonka - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Pani Dorota Kołak, ul. Podleśna 2 m. 5, 05-220 Zielonka,
4. Państwo Jolanta i Krzysztof Zakrzewscy, ul. Mieszka I nr 1 m. 3, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.10.2006 r., godz. 15.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.10.2006 r., godz. 15.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2006 r., godz. 15.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1987 razy.