Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Marki

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi (poprzez zbiornik chłonno – odparowywalny usytuowany u zbiegu ulic Kasztanowej i Norwida), ścieków opadowych i roztopowych, z sieci kanalizacji deszczowej położonej pomiędzy Al. J. Piłsudskiego, ul. Napoleona, ul. Grunwaldzką i ul. Jutrzenki w Markach oraz z terenu budowanej szkoły przy ul. Pomnikowej w Markach.
WOS-6225 – 30/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 20.10.2006r. Urzędu Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania do ziemi (poprzez zbiornik chłonno – odparowywalny usytuowany u zbiegu ulic Kasztanowej i Norwida), ścieków opadowych i roztopowych, z sieci kanalizacji deszczowej położonej pomiędzy Al. J. Piłsudskiego, ul. Napoleona,
ul. Grunwaldzką i ul. Jutrzenki w Markach oraz z terenu budowanej szkoły przy ul. Pomnikowej w Markach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2006 r., godz. 11.59
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2006 r., godz. 11.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2006 r., godz. 11.59Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1840 razy.