Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Gminy Klembów

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do rowu R-18, a następnie poprzez rów melioracyjny R-17 do rzeki Rządzy w km 26+050, z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na terenie działek nr ew. 407/2 i 409/1 w miejscowości Klembów, gmina Klembów.
WOS-6226 – 5/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 16.10.2006r. Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków komunalnych do rowu R-18, a następnie poprzez rów melioracyjny R-17 do rzeki Rządzy w km 26+050, z mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków o nominalnej przepustowości Q śrd = 500 m3/dobę, położonej na terenie działek nr ew. 407/2 i 409/1 w miejscowości Klembów, gmina Klembów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje :
1. Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2006 r., godz. 10.58
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.10.2006 r., godz. 10.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2006 r., godz. 10.58Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1733 razy.