Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Andrzeja Świerczyńskiego

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie stawu rekreacyjnego na działce nr ew. 868 we wsi Jadwiniew, obręb Cygów, gmina Poświętne.
WOS-6227 – 24/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 09.10.2006r. Pana Andrzeja Świerczyńskiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rekreacyjnego na działce nr ew. 868 we wsi Jadwiniew, obręb Cygów, gmina Poświętne.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:

1. Pan Andrzej Swierczyński, zam. Jadwiniew 2, 05-326 Poświętne - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,

2. Urząd Gminy Poświętne ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,

3. Pan Stanisław Orych, zam. Jadwiniew 3, 05-326 Poświetne,

4. Pan Adam Ulejczyk, zam. Jadwiniew 18, 05-326 Poświętne,

5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 24.10.2006 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 24.10.2006 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2006 r., godz. 09.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1967 razy.