Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Zakładu Projektowo - Budowlanego IZEX, z siedzibą przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-220 Legnica

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejść sieci wodociągowej przez rowy melioracyjne na terenie miejscowości Myszadła, Podmyszadła i Podbale, gmina Jadów.
WOS-6227 – 23/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r. poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 21.09.2006r. Zakładu Projektowo - Budowlanego IZEX, z siedzibą przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-220 Legnica, występującego z upoważnienia Urzędu Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść sieci wodociągowej, przez rowy melioracyjne na terenie miejscowości Myszadła, Podmyszadła i Podbale, gmina Jadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:

1. IZEX - Zakład Projektowo - Budowlany ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 19/16, 59-220 Legnica - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania przejścia,
2. Urząd Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 23.10.2006 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 23.10.2006 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2006 r., godz. 10.31Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1706 razy.