Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Zakładu Wykonawstwa Robót Elektrycznych w Siedlcach

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejścia przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego przez rzekę Dorzucha, w miejscowości Czubajowizna, gmina Poświętne.
WOS-6227 – 22/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 02.10.2006r. Zakładu Wykonawstwa Robót Elektrycznych ul. Widok 24, 08-110 Siedlce, działającego z upoważnienia inwestora - Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego, przez rzekę Dorzucha (działka nr ew. 225), w miejscowości Czubajowizna, gmina Poświętne.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje:
1. Pan Jerzy Skomorucha Zakład Wykonawstwa Robót Elektrycznych ul. Widok 24, 08-110 Siedlce - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania przejścia,
2. Zakład Energetyczny Warszawa Teren S.A. Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 218, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
3. Urząd Gminy Poświętne ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.10.2006 r., godz. 11.54
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.10.2006 r., godz. 11.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.10.2006 r., godz. 11.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1894 razy.