Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EnEko” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacyjnej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych oraz ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w km 6+700, z osiedla mieszkaniowego “Zielone Przedmieście” zlokalizowanego w Markach, przy ul. 11 Listopada.
WOS-6225 – 27/06


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 13.09.2006r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „EnEko” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Karola Miarki 12, działającego z upoważnienia Biura Finansowania Inwestycji z siedzibą przy ul. Puławskiej 481, 02-844 Warszawa, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacyjnej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków bytowych oraz ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w km 6+700, z osiedla mieszkaniowego “Zielone Przedmieście” zlokalizowanego w Markach, przy ul. 11 Listopada.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Biuro Finansowania Inwestycji ul. Puławska 481, 02-844 Warszawa - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EnEko” Sp. z o.o. ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice,
3. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 04.10.2006 r., godz. 09.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 04.10.2006 r., godz. 09.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.10.2006 r., godz. 09.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1721 razy.