Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Michała Dzięcioła

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przepustu o średnicy 1200 mm i długości 5,1 m, wraz z dwoma przyczółkami na rowie melioracyjnym (działka nr ew. 2374/2), w Tłuszczu, przy ul. Rzemieślniczej.
WOS-6227 – 21/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 19.09.2006r. Pana Michała Dzięcioł, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 1200 mm i długości 5,1 m, wraz z dwoma przyczółkami na rowie melioracyjnym (działka nr ew. 2374/2), w Tłuszczu, przy ul. Rzemieślniczej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje:
1. Pan Michał Dzięcioł, zam. ul. Słoneczna 18, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawaska 10, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 12.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.09.2006 r., godz. 12.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.09.2006 r., godz. 12.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1691 razy.