Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek STOLARKI Wołomin

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie dalszego wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy, a następnie poprzez rów G, do rzeki Czarnej w km 18+800, z terenu Stolarki Wołomin S.A.
WOS-6226 – 4/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 05.09.2006r. STOLARKI Wołomin S.A. ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie dalszego wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej do rowu bez nazwy, a następnie poprzez rów G, do rzeki Czarnej w km 18+800, z terenu Stolarki Wołomin S.A. przy ul. Geodetów 2, w Wołominie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje :,/U>
1. Stolarka Wołomin S.A. ul. Geodetów 2, 05-200 Wołomin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu wprowadzania ścieków do rowu,
2. Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. Zakład Usług Ogólnobudowlanych i Transportu Robert Przesmycki, ul. Łukasiewicza 14, 05-200 Wołomin,
5. L.T. CONCEPT Lilla Stefanik, ul. Konopnickiej 2/8, 08-110 Siedlce,
6. „RONDO” Z. Rakowski, M.J. Szpakowski, A. Przybysz, ul. Łukasiewicza 10, 05-200 Wołomin,
7. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.09.2006 r., godz. 15.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.09.2006 r., godz. 15.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2006 r., godz. 15.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1987 razy.